גיבוי שיחות מוקלטות בענן

כחלק מהתכונות המתקדמות של תוכנת טלרקורדר, קיימת האפשרות לגיבוי קבצי ההקלטה וקבצי נתוני השיחה בשרת מרוחק.

גיבוי הקלטות בענן מיועד לשימושים הבאים:

  • גיבוי לצורך אבטחת מידע-אחסון העתק של קבצי ההקלטה גם בשרת חיצוני למקרה של אבדן המידע בשרת הארגוני הרגיל.
  •  נגישות להקלטות למשתמשים מורשים מחוץ לרשת הארגונית- שמירת העתק ההקלטות בענן מאפשר שיתוף הקבצים והשמעתם ע”י משתמשים בעלי הרשאה להורדת הקבצים.
  •  יצירת ארכיון הקלטות משותף למספר משתתפים בעמדות מרוחקות מחוף לרשת הארגונית.
  •  הפחתת נפח התעבורה בשעות העבודה על תשתיות האינטרנט בארגון – קבצי ההקלטה עלולים להיות בעלי משקל משמעותי.
  • ארגונים בהן נדרשת הקלטת שיחות בענן, תעבורת קבצים מרובים במשך שעות הפעילות הרגילות עלולה להאט את התקשורת ולכן העברת הקבצים בשעות מאוחרות תמנע מצב זה.

ארגונים רבים נדרשים לעבודה ממוחשבת בענן, תוך שיתוף קבצי ההקלטה בשרת web מרוחק, המאחד מספר פעילויות ממוחשבות של משתמשים מרוחקים.
גיבוי של הקלטת שיחות  המבוצעות הארגון לשרת מרוחק מתבצע ע”י תזמון פעולת הגיבוי מבחינת משך התקופה ושעת ביצוע הגיבוי. באופן זה מפחיתים את העומס על תקשורת האינטרנט לשעות בהן אין פעילות מרובה.
התהליך כולל מערכת שרידות ודיווח, כך שבמקרה של כשל בתקשורת בין העמדות לשרת המרוחק, התהליך יחדש את עצמו אוטומטית ברגע שהתקשורת חוזרת.
מערכת דיווח אוטומטית מאשרת את ביצוע הגיבוי בשלמותו.
הגיבוי מבוצע בערוץ מאובטח בהתאם לדרישות האבטחה בארגון והגדרות המערכת.
אופציה זו של גיבוי הקלטות בענן נכללת בוורסיות התוכנה המתקדמות של טלרקורדר:
של תוכנת ההקלטה כגון ®TelRecorder-Pro ו- ™STARecorde Remote, בהתאם להגדרות ויכולות הממשק.