הקלטת שיחות עבור מוקד שרות לקוחות
הקלטת שיחות שירות לקוחות
הקלטת שיחות שירות לקוחות
 • הדרכת מוקדנים על סמך ניתוח של הקלטת שיחות מאת לקוחות ואל לקוחות. 
 • ביצוע משוב לשיחות טלפון מול לקוחות.
 • אפשרות לעבודה ברשת וניהול כל הקלטות השיחות בשרת.
 • הפקת דוחות לפי מוקדן.
 • ניתוח נתוני השיחות לפי משך כלל השיחות, אורך שיחה ממוצעת וכדומה…
 • התראות על שיחה החורגת מהסטנדרט שנקבע.
 • כלי עזר למנהל המוקד השרות.

מאפיינים ייחודיים למוקד שרות לקוחות

 • הקלטה אוטומטית לכל שיחות הטלפון המבוצעות.
 • ניהול ארכיון הקלטות ממוחשב.
 • איתור שיחות במאגר ההקלטות לפי תאריך, שעה, עמדה.
 • גיבוי וצריבת הקלטות מתוך התוכנה.
 • ניהול הרשאות לפי משתמש.
 • מצב מוסתר – ביצוע הקלטות ברקע ללא חיווי על מסך המחשב.
 • הקלטות בפורמט MP3 או פורמט דחוס – OGG
 • מתאים לכל מכשירי הטלפון והמרכזיות.
השארת תגובה