מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות

מדיניות פרטיות של חברת טלרקורדר הקלטת שיחות

חברת מונו פרו בע”מ (להלן:”מונו פרו”) מתייחסת בכבוד לפרטיות הרוכשים של מערכת טלרקורדר או המשתמשים באתר www.TelRecorder.co.il (להלן: “האתר”) לצורך רכישה, תמיכה או מידע.
בכל מקרה אנו מבקשים כי תקרא את המידע בהמשך בכדי שתוכלו להפיק תועלת מרבית וזאת מבלי שתיגרם אי נעימות, אי נוחות או פגיעה כלשהי. תנאים אלה, מטרתם להסביר את מדיניות הפרטיות שאנו נוהגים ומסבירים את האופן שבו אנו משתמשים בפרטים שנאספים בעת הרכישה, התקנת התוכנה או השימוש באתר.

אבטחת מידע
המידע באתר מאובטח במטרה להגן מפני שימוש לרעה ו/או שינוי של מידע המצוי תחת פיקוחנו.בנוסף, אנו נוקטים את מירב האמצעים הנוספים כדי להגביל את הגישה לאתר, להבחין ולאסור חיבורים ופעולות מסוימות, ע”י משתמשים לא מורשים. יחד עם זאת אנו מצהירים כי אין ביכולתנו למנוע באופן מוחלט חדירות למערכת על התוצאות שעלולות לנבוע מהן ועל כל משתמש שמוסר פרטים, לקחת זאת בחשבון לפני מסירת הפרטים.

שימוש במידע :

השימוש במידע שמתקבל, רשימת תפוצה ושירות עדכונים
התקנת התוכנה או משלוח טופס פניה מהווה הסכמה לכך כי מונו פרו רשאית לשלוח אליך מדי פעם וביוזמתה דואר אלקטרוני בדבר תכנים חדשים, עדכונים ומידע שיווקי. מידע זה יכול שמקורו יהיה מפורסם על ידי מונו פרו ו/או על ידי מפרסמים אחרים. מונו פרו לא תמסור את פרטייך האישיים למפרסמים למעט כתובת דוא”ל. ניתן לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלת מכתבי הדוא”ל בכל עת.

מסירת מידע לצד שלישי, Cookies
Cookies (“עוגיות”)הם קבצי טקסט,שהדפדפן שלך יוצר לפי בקשה משרת האתר ומאחסנם בדיסק הקשיח.חלק מה-Cookies ייפקעו ברגע שתסגור את הדפדפן, ואחרות יישמרו עד שיימחקו על ידי מערכת ההפעלה. האתר משתמש ב-Cookies לצורך איסוף נתונים ומידע סטטיסטי, לאימות פרטים, התאמה של עמודים ותוצאות חיפוש לצרכיך והעדפותיך וסיוע בגלישה.ה-Cookies יכולים להכיל מידע אודות הדפים שבם ביקרת, פרסומות בהם צפית וסימולי מידע שאתה נוהג לצפות בו. בשום אופן ולמען הסר ספק לא ניתן לקבל באמצעות ה-Cookie פרטים ומידע שלא הקלדת בעצמך. בעיקר הם משמשים כדי למנוע את הצורך בהזנת פרטים מחודשת בכל מילוי טופס. אם אינך רוצה לקבל Cookies כלל, תוכל להימנע מכך על ידי שינוי הגדרות בדפדפן שלך. זכור, נטרול האופציה עלולה למנוע גישה לשירותים מסוימים, ו/או להצריך הקלדה מחודשת של נתוני כניסה וטפסים .

זכות לעיון במידע
על-פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א-1981, כל אדם זכאי לעיין בעצמו, או על ידי בא-כוחו שהרשהו בכתב או על ידי אפוטרופוס, במידע שעליו המוחזק במאגר המידע. אדם שעיין במידע אודותיו ומצאהו שגוי, בלתי מעודכן או ברור רשאי לפנות למונו פרו בבקשה לתקן את המידע או למחקו .

שינויים במדיניות הפרטיות
מונו פרו רשאית לשנות מעת לעת את הוראות מדיניות פרטיות זו. השינויים יהיו מיידים מפרסום המדיניות המעודכנת בכתובת זאת, שינויים מהותיים בהוראות אודות המידע האישי שמסרת, יפורסמו באתר.

מדיניות טלרקורדר הקלטת שיחות
השארת תגובה