מערכת להקלטת שיחות טלפון למשרד תיווך

מהות הקיום של משרד תיווך ונדל”ן היא בידע המצוי אצל הסוכן ובסוכנות וכדאי שיהיה מצוייד במערכת הקלטת שיחות מקצועית וייעודית לכך. שהרי בסופו של דבר, מי שמשתמש בשרותי תיווך עושה זאת מכיון שהוא מאמין שלמשרד או לסוכן הנדל”ן יש מידע של הזדמנויות שהוא עצמו אינו יודע עליהן ולכן הוא מוכן לשלם כסף עבור המידע והשרות המתקבל בסוכנות. אולם, ברגע שהמידע מועבר ללקוח, הסוכנות מאבדת מכוחה למעט העובדה כי שימוש במידע ע”י הלקוח אמור לזכות את מתווך הנדל”ן בעמלת התיווך.
הדרך הטובה ביותר היא החתמת הלקוח על טפסי אישור קבלת המידע ובכך להבטיח את הגבלת השימוש במידע, אולם לעתים נדרש למסור פרטים טלפונית או שבמהלך שיחה פרונטלית נאמרים דברים שלא מופיעים בכתובים. הקלטת השיחות בין מתווך הנדל”ן ללקוח תמנע שימוש לא הוגן במידע שברשות מתווך הנדל”ן ללא אישורו או התשלום על המידע הזה.

מערכת הקלטת שיחות פרונטליות
מערכת טלרקורדר משמשת לביצוע הקלטת שיחות טלפון והקלטת שיחות בפרונטליות החדר בעת הפגישה בין מתווך הנדל”ן ללקוח. מערכת טלרקורדר מאפשר ביצוע הקלטה אוטומטית או בחירה של הקלטה ידנית במהלך השיחה. ניתן להגדיר את מאפייני התוכנה למצב מוסתר, כך שבזמן ביצוע הקלטות לא יופיע חיווי על ביצוע ההקלטה במסך. בנוסף, ניתן להגדיר את סוג הפורמט של קובץ ההקלטה 3MP, OGG, WAV ועוד.
רכיב החומרה של טלרקורדר מיוצר באישור משרד התקשורת ונבדק ע”י מכון התקנים היישראלי ובהתאם לכך, עומד בכל דרישות חוק התקשורת מבחינת ציוד קצה.

מערכת טלרקורדר מתאימה לכל סוגי הטלפונים והמרכזיות, ובכלל זה: שלוחות “חכמות”, שלוחות של מרכזייה דיגיטלית ומרכזיית VOIP. התאמת החומרה למגוון סוגי המרכזיות, מאפשר שימוש בציוד התקשורת הקיים במשרד, כך שלא נדרש שינוי והשקעת משאבים מיותרים בציוד התקשורת חדש. מערכת טלרקורדר מאפשרת חיפוש ואיתור הקלטה לפי שם המבצע, תאריך ושעת ההקלטה, תוכן השיחה ונתונים נוספים המוקלדים למסך פרטי השיחה. ניהול ארכיון ההקלטות נועד להשמעת השיחות, העתקה, העברה, צריבה או מחיקה של הקלטות, משלוח הקלטות ב E-Mail, גיבוי אוטומטי של ההקלטות, הפקת דוחות וכו’