מערכת הקלטת שיחות טלפון לעורכי דין ומשפטנים

לצערנו אנו מוצאים עצמנו לא אחת נקלעים לוויכוחים ואי הסכמות במישור האישי והעסקי. לעתים מתפתח ויכוח לדיון משפטי ואף הגשת כתבי תביעה. ביצוע הקלטת שיחות הטלפון של עורכי דין יכולה לחסוך אי הבנות או לחשוף את דברי הצד השני כפי שקורה לא אחת בשיחות טלפון.
עורכי דין רבים ממליצים להקליט את השיחות המבוצעות עם הצד השני בכדי להשתמש תוכן השיחה ובהצהרות הנאמרות בשיחה במהלך הדיון המשפטי. במיוחד ממליצים עורכי דין השקעות נדלן להקליט שיחות של הצעות והתחייבויות של חברות שיווק ומכירת נדלן, אשר להם אינטרס לעיתים לשכוח הבטחות של מימוש רווח השקעה והתחייבויות. המלצה למבצעים את הקלטת השיחה לצורך הוצאת הצהרה מהצד השני – מומלץ לדרבן את הצד השני לאמור את דבריו בעצמו ולתת לו לדבר, הקלטת עצמכם אומרים את תוכן הדברים הרצויים, לא תתרום להוכחת צדקת דבריכם באם הדברים לא נאמרו והוקלטו ע”י הצד השני בעצמו. שיחות טלפון מוקלטת משמשת כראיה קבילה בבית המשפט ובכך ניתן לחזק את ההוכחות לצדקת דבריכם. עורכי דין משתמשים בהקלטות גם בכדי להיזכר בדברים הנאמרים במהלך דיון סוער אשר לא אחת נשכחים בתוכן הרב של השיחה.

מקליט שיחות של טלרקורדר עמידה בחוק האזנות הסתר

בנקודה אחת נדרשת לתשומת לב המשתמשים במערכת ההקלטה והיא העמידה בחוק האזנות הסתר בכדי שביצוע הקלטת שיחה באמצעים דיגיטליים תהיה הקלטה חוקית ולא תבצע פעילות לא חוקית של “האזנת סתר”, יש להקפיד כי בביצוע ההקלטה, לפחות על אחד מן המשתתפים בשיחה להיות מודע לביצוע ההקלטה ולהסכים לקיומה. דהיינו הקלטת שיחה ללא ידיעתו של אחד מהמשתתפים בשיחה, אינה מוגדרת בתור האזנת סתר בלתי חוקית אם אחד הצדדים בשיחה מודע לביצוע ההקלטה גם אם הוא עצמו לא מבצע את ההקלטה בפועל.
האזנות סתר בלתי חוקית הנה רק אם מבוצעת הקלטה של שיחה ללא הסכמה של אף אחד מבעלי השיחה.

מערכת טלרקורדר מאפשרת ביצוע של הקלטת שיחות טלפון והקלטת שיחות בחלל החדר בעת דיון פרונטלי. המערכת מאפשר ביצוע הקלטה אוטומטית של כל השיחות או הקלטה ידנית של שיחות נבחרות. ניתן להגדיר את תוכנת ההקלטה במצב מוסתר, כלומר ביצוע הקלטות ברקע ללא חיווי על מסך המחשב, וכן לקבוע את פורמט ההקלטה 3MP, OGG, WAV וכו’
מערכת טלרקורדר מיוצרת באישור משרד התקשורת ונבדקה ע”י מכון התקנים הישראלי ועומדת בכל דרישות חוק התקשורת מבחינת ציוד קצה. המערכת מתאימה לכל סוגי הטלפונים והמרכזיות, כולל שלוחות “חכמות”, מרכזיות דיגיטליות או VOIP כך שלא נדרש שינוי והשקעת משאבים מיותרים בציוד התקשורת הקיים.
תוכנה של טלרקורדר מאפשרת ניהול ארכיון הקלטות משוכלל ובכלל זה:
– חיפוש הקלטה לפי פרמטרים של שם העמדה, תאריך, שעה וכו’
– השמעת השיחות, העתקה, העברה, צריבה או מחיקה של הקלטות
– משלוח הקלטות ב E-Mail
– גיבוי אוטומטי של ההקלטות בשרת
– הפקת דוחות בחיתוך לפי עמדה
– דיווח על שיחות החורגות מהסטנדרט שנקבע (אורך שיחה, מספר שיחות וכו’)