מערכת הקלטה למירס

TR-Mirs™ – הקלטת שיחות ברשת המירס.
לצורך הקלטת שיחות המבוצעות ברשת התקשורת מירס, נדרשת טכנולוגיה ייעודית, המותאמת לדרך ניהול השיחות במכשירי קשר.

רשת המירס פועלת כיום השם "HOT mobile", הרשת משלבת שיחות טלפון כרשת סלולרית רגילה וגם כמכשיר קשר Push To Talk ) PTT )

לצורך הקלטת שיחה רציפה המבוצעת ברשת כמכשיר קשר, יש להתעלם ולבטל את רעשי הרקע שבלחיצת כפתור ה PTT וכן את ההמתנות בין לחיצת הכפתור לתחילת הדיבור ובין צליל קבלת המסר ועד שצליל השיחה של הצד השני מתקבל.
מערכת TR-Mirs™כוללת טכנולוגיה המאפשרת התאמת הקלטת השיחה לדרך הביצוע כמכשיר קשר תוך אפשרות להתאים את ההקלטה לדרך השימוש ברשת בארגון כך שמתקבל הקלטה של שיחה רציפה, ללא המתנות וללא רעשי הרקע האופייניים למכשיר הקשר.

המערכת מאפשרת הקלטת כל התקשורת המבוצעת על רשת הקשר הארגונית, והגדרת ערוצי התקשורת שיוקלטו.
המערכת מאפשרת הקלטה אוטומטית של כל התקשורת בהתאם להגדרות הבאות:
–  הקלטה מלאה של השיחות – כולל ההפסקות המבוצעות בין קריאה למענה
– הקלטה רציפה של השיחה בלבד – ללא ההפסקות בין לחיצות ה PTT
–  הקלטה ידנית של שיחות נבחרות

המערכת כוללת מגוון תכונות מתקדמות ובהן:
– משלוח הקלטות במייל
– ביצוע גיבויים וצריבה
– מסך חיפוש ואחזור הקלטות
– הפקת דוחות מנהל ועוד.

מערכת הקלטות למירס

מערכת הקלטות שיחות למירס