תמיכה טכנית למערכת הקלטות

במדור זה תוכלו למצוא פתרון למרבית הבעיות או התקלות בהפעלת מערכת טלרקורדר הקלטת שיחות. בכל מקום באתר זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשמע.
בשלב ראשון אנו ממליצים לוודא כי המערכת הותקנה בהתאם להוראות ההתקנה. אנו ממליצים לקרוא את המדריך למשתמש, בו מפורט אופן הפעלת המערכת,ההגדרות השונות והשימוש במערכת בכדי שתפיקו ממנה את מרב האפשרויות.
עקבו אחרי שלבי התמיכה ואנו מקווים כי תפתרו את הבעיה בקלות. במידה ולא הצלחתם לפתור את הבעיה בכוחות עצמכם, אנא צרו עמנו קשר.

תמיכה טכנית למערכת הקלטות – שאלות ותשובות :

1. פתיחת מיספר סידורי של רשיון התוכנה
ברכישת מערכת טלרקורדר הנך זכאי לרישיון התקנה בודד למחשב אחד. אם מסיבה כלשהי הנך נדרש להתקנה חוזרת של התוכנה באותו מחשב, אנא מלא את טופס פניית לקוח לתמיכה טכנית ושלח אותו בצירוף כל הפרטים הנדרשים ואנו "נשחרר" את המספר להתקנה חוזרת.להזכירך, אם נדרשת לך תוכנה נוספת להתקנה במחשב נוסף, יש לפנות למחלקת המכירות בטלפון 09-7654270 או בדוא"ל Sales@TelRecorder.co.il לרכישת מספר רישיון נוסף.
במידה הבעיה לא נפתרה, פנה לתמיכה  Support@TelRecorder.co.il.

2. לא שומעים את ההקלטה:
הניסיון מלמד אותנו כי רוב הבעיות או התקלות נובעות מהגדרה לא נכונה של כרטיס הקול במחשב, אליו מחוברת מערכת הטלרקורדר.

3.לאחר חיבור הטלפון ל TelRecorder® ולאחר הרמת השפופרת לא נישמע צליל קו טלפון:
יש לוודא כי כל הכבלים מחוברים בהתאם להוראות ההתקנה

4. לאחר חיבור הטלפון ל TelRecorder® קיים צליל חיוג והשיחה מתבצעת, אך לא מתבצעת הקלטה למחשב.
– ראשית יש לוודא כי TelRecorder® מחובר לכניסת המיקרופון במחשב.(ראו "שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.", במדריך התקנת המערכת).
– יש לוודא כי ערוץ המיקרופון אליו מחובר TelRecorder®, מוגדר כערוץ ההקלטה למערכת. (ראו "הגדרות המערכת",עמוד 10)
– הרם את השפופרת ודבר לתוכה, בדקו שהמערכת מזהה כניסת קול במחוון כניסת קול למערכת בצידו השמאלי של פנל ההפעלה(ראו "פנל הפעלה של המערכת",עמוד 6).
– העבר את כפתור ברירת ערוץ ההקלטה למצב טלפון (ראו "שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.", במדריך התקנת המערכת ).
– במידה ועדיין לא מתבצעת הקלטה, נסה לחבר את TelRecorder®לכניסה של השפופרת

5. לאחר חיבור הטלפון ל TelRecorder® וחיבור למחשב,נשמע זמזום במערכת.
יש לוודא כי קיימת הארקה תקינה והמחשב מחובר ומוארק לשקע החשמל באמצעות כבל מתאים (תקע בעל 3 זרועות)

6. פנל ההפעלה של המערכת "קופץ" ונפתח ע"ג המסך לעיתים תכופות, גם כאשר לא נכנסת שיחה.
הדבר נובע מ"רעשים" פנימיים במחשב הנכנסים לכרטיס הקול של המחשב ללא קשר למערכת.
ניתן לפתור את הבעיה בשני אופנים:
יש לבטל את קפיצת הפנל באופן אוטומטי בעת זיהוי קול נכנס.(ראה "הגדרות המערכת", עמוד 10 (סעיף 10)
ניתן להנמיך את רמת הרגישות של זיהוי "כניסת קול"  למערכת.(ראה "הגדרות המערכת", עמוד 10
(סעיף 4)

7.המערכת מבצעת הקלטות ללא הפסקה – גם כאשר אין שיחה נכנסת.
הדבר נובע מכך שרמת הרגישות לקול במערכת מוגדרת – גבוהה והמערכת נמצאת במצב הקלטה אוטומטית ולכן בכל פעם שהמערכת מזהה קול במערכת מתחילה שיחה באופן אוטומטי.
לפתרון הבעיה יש לבצע את השלבים הבאים:
א. יש להנמיך את רמת הרגישות של זיהוי "כניסת קול" למערכת.(ראה "הגדרות המערכת", עמוד 10, סעיף 4)
ב. במידה והבעיה לא נפתרה יש לעבור למוד הקלטה ידני.(ראה "הגדרות המערכת", עמוד 10, סעיף 7 )
ג. ניתן לשנות את מוד ההקלטה גם באמצעות הפעלת מסך עזר בשם Setting הנמצא ב Start > Programs >TelRecorder והקלקה על ה ICON בשם Setting (ראה ציור בעמוד 5).

8.במהלך ההקלטה מופיע הודעה כי המערכת מזהה שקט ובהתאם לכך ההקלטה תתנתק בעוד מספר שניות.
הדבר נובע מכך שרמת הרגישות לקול במערכת מוגדרת – נמוכה והמערכת לא מזהה קול בעת השיחה למרות שמתבצעת שיחה,אך בעצמה נמוכה לפתרון הבעיה יש לבצע את הפעולות הבאות:
יש להגביר את רמת הרגישות של זיהוי "כניסת קול" למערכת-לגבוהה יותר.(ראה "הגדרות המערכת", עמוד 10 סעיף 4)
ניתן להאריך את משך הזמן ה"שקט" שהמערכת מאפשרת לפני שהיא שואלת האם לנתק את השיחה (ראה "הגדרות המערכת", עמוד 10 סעיף 14)